انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

جزئیات مالیات کارتخوان، صدور صورتحساب الکترونیک و هزینه تعویض کارتخوان‌های قدیمی اعلام شد