انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سخنگوی اقتصادی دولت: ساعت رسمی کشور تغییر نمی کند