انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سخنگوی ستاد انتخابات کشور: 127 نفر از نمایندگان ادوار نهم و دهم و 242 نفر از دوره یازدهم تایید صلاحیت شدند