انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اعتراض حزب عمران خان ، به تقلب در انتخابات + فیلم