انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ماجرای بیرون زدن کف از وسط خیابان در تبریز چه بود؟ + فیلم