انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

امیرعبداللهیان با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دوحه دیدار کرد