انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بازیگران جنگ غزه؛ قسمت هشتم، «بازگشت دمشق»