انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Машина убийств сионистского режима ускорилась/ жестокое нападение на Рафах