انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اظهارات بورل درباره نقشه نتانیاهو علیه مردم غزه