انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

گزارش تصویری | جشن‌های آغاز سال نوی قمری (چینی) در سراسر جهان