انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

طوفان وتخریب بی سابقه و مهیب/ قطعی برق و تخریب جاده‌ها در کالیفرنیای امریکا + فیلم