انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iranian FM: Fighting terrorism responsibility of all countries in region