انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran's Supreme Leader: Gaza is border of Muslim world today; Gazans standing against tyranny, US