انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iranian ambassador hails impact of Iran-Saudi ties on Islamic world