انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

خبرنگار فلسطینی که نمی‌دانست بعداز گزارش زنده به همراه خانواده به شهادت خواهد رسید+ فیلم