انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مجلس با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا 90 درصد حقوق شاغلان موافقت کرد