انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

عین‌اللهی: 14 هزار پرستار تا ماه آینده جذب می‌شوند