انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تلاش ناکام اسرائیل در رویای کریدور هند، اسرائیل و اروپا با هدف جایگزینی گاز غزه به‌جای روسیه برای غرب