انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دروغ‌هایی که یکی پس از دیگری فاش می‌شود؛ این بار جاذبه گردشگری سوئد به جای تونل حماس