انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

70个国家和地区代表联合发声,呼吁结束巴以冲突