انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رهبر معظم انقلاب: فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی باید افزایش یابد