انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

گروگان‌گیری در فرودگاه هامبورگ؛ تمام پروازها لغو شد