انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

هیات رسانه‌ای ایران با نیروهای مقاومت فلسطین دیدار کردند