انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

جلسه ویژه وزارت کار برای ساخت «یک میلیون مسکن کارگری»