انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии обсудили развитие ситуации в Газе