انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Мишустин: по итогам прошлого года российско-иранский товарооборот побил рекорд