انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

«مادر قهرمان» کاروان ایران، سوژه کمیته پارالمپیک آسیا