انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

شوک نظرسنجی‌ها به نتانیاهو و محاسباتی که اشتباه در آمد!