انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مجمع تشخیص، تخصیص قیر تهاتری به برخی دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد