انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

«محمد ضیف»، فرمانده نامرئی حماس یا شبح مرگ اسرائیل؟