انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran's FM was not on the Iranian plane when the Damascus airport was attacked