انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تصاویری از انفجار در نزدیکی پارلمان و ساختمان‌های دولتی در آنکارا ‌