انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سقوط آزاد طلا؛ بدترین عملکرد در 7 ماه گذشته