انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اسد: ایران و عربستان علیه منافع آمریکا گام برداشتند