انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

لاپید: ماجرای لیبی، رسوایی ملی برای اسرائیل است