انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تأیید احکام متهمان پرونده شهید عجمیان/ محکومیت قره‌حسنلو به 15 سال حبس نفی بلد