انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Сборная Ирана по баскетболу на колясках попала в топ-4 лучших клубов мира