انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دیدار روسای کل بانک مرکزی ایران و روسیه/ استفاده از روبل - ریال در تجارت متقابل تاکید شد