انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دو کلان‌شهر تعیین کننده در انتخابات ترکیه و سه سناریوی پیشِ رو