انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بودجه نظامی اروپا به بالاترین رقم از زمان جنگ سرد رسید