انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وثيقة تعاون أمني مشترك بين ايران والعراق.. ما أهميتها؟