انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Необходимость практических мер Ирана и Саудовской Аравии для достижения безопасности