انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کاخ سفید: نگران رزمایش نظامی ایران در دریای عمان نیستیم!