انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ظرفیت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت ایران و بلاروس ایجاد شده است