انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کنست موافقت اولیه با اصلاحات قضایی نتانیاهو را اعلام کرد