انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مشارکت ضدانقلاب کُردی در حمله به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان