انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بهمن ماه 1402/ جزئیات کشف و انهدام ریزپرنده‌های حمله‌کننده به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان