انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سرمای کم‌سابقه در افغانستان دست‌کم جان 166 نفر را گرفت