انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

New exaggerations of the chief of the joint staff of the Zionist Army