انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کنعانی: آمریکا به دنبال تخریب همکاری‌های متعارف ایران و روسیه است